Actualiteiten

Actualiteiten

Met liveblogs, nieuwtjes, aankondigingen van evenementen, publicaties en opiniestukken kom je te weten hoe de wereld van sociaal ondernemerschap zich voortbeweegt en wat de actuele ontwikkelingen zijn in de transitie naar de betekenis economie.

 • Filteren:

 • Reset filter

 • Events

The Next Walk: Architect MVRDV

Rotterdam floreert op allerlei manieren. Eén van die manieren is op het gebied van duurzaamheid. Voor Goed heeft de handen ineen geslagen met Venture Café Rotterdam en MKB010NEXT om ondernemers een kijkje in de keuken te geven bij innoverende bedrijven/soortgenoten.

 
 • Arbeidsparticipatie
 • Ondernemen in Rotterdam

Voor Goed reageert: Troonrede 2022

"Maar het zal anders zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven."Deze zinnen sprak de Koning uit op Prinsjesdag. Een belangrijke boodschap omdat het een publieke erkenning is dat er een systeemverandering gaande is. Een boodschap niet voor publiek gewin, maar vanuit oprechte betrokkenheid bij de toekomst van ons land. We leven momenteel op een manier die ons duidelijk maakt dat het een houdbaarheidsdatum heeft. Denk hierbij aan de opwarming van de aarde, het tekort aan brandstoffen, maar ook polarisatie in de samenleving en de groeiende kloof tussen rijk en arm.We kunnen niet aan deze houdbaarheidsdatum ontkomen door deze te ontkennen, wel door deze te erkennen. Door in te zien dat we ons gedrag moeten veranderen, als individu, maar zeker ook als samenleving. We hebben hierin allemaal een verantwoordelijkheid en een rol; ook bedrijven en overheid moeten meedoen. Door onze afvalstoffen te hergebruiken, door meer groen te planten, te zorgen voor voldoende behoud van de biodiversiteit en door meer inspanning te leveren voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving zodat ook zij – naar vermogen – kunnen participeren in de maatschappij.Maar ons gedrag veranderen is lastig. Ontkennen of weerstand tonen is ogenschijnlijk vaak makkelijker. Zo merkte ik dat de dag na de Troonrede meer over het bedrag van 50 miljoen voor het Koningshuis werd gesproken dan over de houdbaarheidsdatum van onze samenleving. Niet dat die 50 miljoen er niet toe doet en er zijn vast ook andere dingen te bedenken waar deze miljoenen aan uitgegeven kunnen worden, maar laten we de dialoog vooral richten op de zaken die er écht toe doen. De houdbaarheidsdatum van onze samenleving bijvoorbeeld.Het is tijd voor verandering. Tijd voor een transitie naar ‘de nieuwe betekenis economie’. Er worden hoopvolle initiatieven in werking gezet, maar we zijn er nog lang niet. Het is van belang dat we de boodschap zoals de Koning deze benoemde blijven uitspreken, mouwen opstropen en er naar gaan handelen.Binnen deze transitie speelt Voor Goed ook een rol, door impact ondernemers te steunen die mensen met onbenut arbeidspotentieel aannemen. Denk hierbij aan mensen met fysieke of mentale beperkingen, die in hechtenis hebben gezeten, op het autistisch spectrum zitten of mensen die nieuw zijn in dit land. Om deze mensen te kunnen helpen moeten we onze manier van kijken naar de wereld veranderen. De manier hoe we kijken naar personeel en winst maken. De manier waarop we kijken naar waarde.

 
 • Impact Meten
 • Startende Ondernemer

Bakkie Impact: Impact meten op 18 oktober

Dit Bakkie Impact vindt plaats in het Venture Café/CIC van 15:00 tot 17:00 met aansluitend een borrel tot 18:00.

 
 • Sociaal Ondernemen
 • Belasting en Administratie

Financiële en fiscale hulp van De Rotterdamse Zaak

Voor Goed en De Rotterdamse Zaak slaan de handen in een om ondernemers nog beter te kunnen helpen.

 
 • social impact
 • Rotterdam Impact Coalitie

De grens over met Europees project USE-IT

Zoals eerder gemeld is Voor Goed voor het eerst betrokken bij een Europees project genaamd USE-IT. Samen met sociaal ondernemers en de Rotterdam Impact Coalitie (RIC) bestaande uit THRIVE Institute, Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) en de Gemeente Rotterdam werkt Voor Goed aan een plan dat al reeds in Birmingham is uitgerold en succesvol is geweest.Op pad in RotterdamOp vrijdag 17 juni namen wij onze Poolse en Engelse ‘collega’s’ op sleeptouw om hen een klein maar fijn gedeelte van Sociaal Rotterdam te laten zien.De dag werd afgetrapt met een warm welkom door Lodi van Brussel, SROI manager bij het WSPR in het Stadhuis. Onze directrice Carolien van Wersch vertelde over de Rotterdam Impact Coalitie en de voordelen van deze bijzondere samenwerking tussen THRIVE Institute, Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR), Voor Goed // Aanjagers van sociaal ondernemerschap en de Gemeente Rotterdam.Bij Heilige Boontjes sprak de altijd inspirerende Rodney van den Hengel, over hoe ze bij Heilige Boontjes iedereens potentieel benutten door bijvoorbeeld een ex-dealer (die alle straten van Rotterdam kent) nu in te zetten op logistiek en de bestellingen laten bezorgen. Dit is één van de manieren hoe ze bij Heilige Boontjes naar alle talenten durven te kijken. En, natuurlijk schenken ze fantastische koffie.Rodney van den Hengel bij Heilige Boontjes 

 
 • Gemeente
 • Sociaal Ondernemen

Een nieuw coalitieakkoord voor de stad

Op 23 februari jl. organiseerde Voor Goed een lijsttrekkersdebat in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Dat ging uiteraard over sociaal ondernemen in Rotterdam. Hier konden we al concluderen dat het onderwerp hoog op de agenda stond van de lijsttrekkers en partijen. Maar hoe heeft zich dit vertaald naar het coalitieakkoord dat 10 juni jl. is gepresenteerd en wat betekent dit voor de sector in Rotterdam?