• Fair chain
  • Sociale cohesie
  • Beter milieu
  • Arbeidsparticipatie

Een plek voor mensen die denken dat alleen de zijlijn voor hen is weggelegd

NouJij!

Website

“Door te doen ontstaan de mooiste inzichten”

 

Hoe maken zij impact?

NouJij! biedt plek aan mensen die denken dat alleen de zijlijn voor hen is weggelegd. Aan jongeren voor wie het reguliere onderwijs minder past en voor mensen die toe zijn aan re-integratie in de maatschappij of op zoek (moeten) naar nieuw duurzaam werk. Maar vooral is het een plek voor arbeidsmatige dagbesteding en begeleiding voor jongvolwassenen die op zoek zijn naar een kans om zichzelf te ontdekken en te overwinnen. Kortom wij zijn er voor iedereen! Wij gebruiken circulair werk als middel om mensen richting en perspectief te bieden.

Hoe maak ik impact met mijn bedrijf als ik bij hen inkoop?

Onze volledige bedrijfsvoering wordt gedaan door mensen uit de doelgroep. Het afnemen van onze producten of het uitbesteden van werkzaamheden zorgt voor werk voor ons mensen, hoe meer werk hoe groter de impact!

Producten en/of diensten:

  • Bedrijfsafval recyclen
  • Events & vergaderlocaties
  • Facilitaire diensten
  • Producten: Non-food

Interesse in een van de producten of diensten van deze impact ondernemer?

NEEM CONTACT OP

E-mailadres: Michael@noujij.nl
Website:       www.noujij.nl