Rotterdam Impact Raad

De Rotterdam Impact Raad is een onafhankelijke denk- en doetank, gekoppeld aan de Rotterdam Impact Coalitie en dus actief op de drie lange lijnen. De RIR bestaat uit vooraanstaande leden uit verschillende Rotterdamse sectoren, met een divers netwerk, die allen een brede achterban vertegenwoordigen en kunnen activeren en die als frontrunner en/of boegbeeld in hun veld gezien worden. Zij hebben allen een uniek eigen profiel, actieve inbreng, netwerk en expertise. De RIR verrijkt, schudt op en vult aan op deepdives rondom specifieke onderwerpen en thema’s.

Voorzitter Rotterdam Impact Raad – Sociaal ondernemer Plantwijck

Ik wil vanuit de Rotterdam Impact Raad mensen en bedrijven in Rotterdam verbinden op gebied van sociaal ondernemen. Als netwerker breng ik partijen bij elkaar. Ik coach en adviseer vooral graag op het deel ondernemen, zo belangrijk voor de sociale onderneming om dat goed voor elkaar te hebben en daardoor economisch bestaansrecht te krijgen. Zelf ben ik sociaal ondernemer, investeerder, adviseur en bestuurder en als zodanig betrokken bij diverse maatschappelijke en sociale initiatieven.

Oprichter Grounded Future

Ondanks dat ik op verschillende continenten ben opgegroeid, beschouw ik mijn internationale opvoeding als mijn thuis en voel ik me een Rotterdammer. Vanuit hier vervul ik verschillende rollen, als (internationaal) ondernemer, educatie-ontwikkelaar, bestuurslid en coach. In alles streef ik ernaar duurzaam bij te dragen aan een inclusieve en gelijkwaardige samenleving. Voor mij zijn creativiteit en kunst onlosmakelijk verbonden met de maatschappij. Mijn doel is om initiatieven te verbeteren, te verduurzamen en zelfvoorzienend te maken. Winstgevend, zonder dat winst het doel wordt. Met expertises in educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap wil ik bijdragen aan een Rotterdam (en met mijn internationale projecten, de wereld) waarin iedereen de kans krijgt om te ontdekken en te ontwikkelen. De rode draad is altijd gericht op groei.

Chief Believer

Als sociaal ondernemer heb ik het voorrecht dagelijks samen te werken met gedreven professionals en organisaties die streven naar kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Wrokko heb ik opgericht om het vergaren van skills, netwerk en carrièrekansen structureel te organiseren voor bi-culturele talenten. Pioniers die veelal de eersten in hun sociale omgeving zijn die een HBO of WO studie volgen. Wij empoweren young potentials nieuwe mogelijkheden in hun zelf en de arbeidsmarkt te zien. Aan de andere kant, helpen wij organisaties met het vinden, binden en beter begrijpen van divers talent. Voor meer informatie kijk op www.wrokko.nl of neem direct contact met me op via anass@wrokko.nl

Sociaal ondernemer, oprichter iKapitein en mede-oprichter Diversité Footwear

Ik wil vanuit de Rotterdam Impact Raad bijdragen aan Rotterdam door het perspectief uit alle lagen van onze inwoners maximaal te vergroten door o.a. de next gen ondernemers, bedrijven en fondsen met elkaar te verbinden. Daarnaast werk ik met alle liefde aan innovatieve oplossingen voor een toekomstbestendige stad voor jong en oud. Als sociaal ondernemer wil ik actief bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de nieuwe economie. Alles om steeds een stukje dichterbij de beste versie van onze stad te komen.

Sr. Program manager bij Stichting De Verre Bergen

Ik wil vanuit de Rotterdam Impact Raad bijdragen aan Rotterdam door mij in te zetten voor een Rotterdam met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen, en kijk vanuit zowel een sociaal maatschappelijke als zakelijke bril naar vraagstukken die onze stad raken. Ik denk graag mee en heb ervaring met de opzet van sociale ondernemingen, filantropie en/of social impact investment, impact meten, doelgroep statushouders.

Zelfstandig adviseur

Als een van de medeoprichters van Voor Goed en als voormalig voorman vind ik het een eer nu vanuit de Rotterdam Impact Raad bij te kunnen dragen aan een socialer Rotterdam. Het betrekken van stakeholders hierbij is een absolute must. Geen overheid zo gedreven als de Rotterdamse maar geen overheid die ook zo de neiging heeft alles zelf te willen doen.Dat gaat niet meer in dit tijdsgewricht. De Raad voor Goed heeft de potentie om serieus bij te dragen aan een cultuurverandering en aan een socialer Rotterdam.

Stadsmarinier Hillesluis

Elke dag bouw ik aan de verbinding tussen grootstedelijke vraagstukken en kleinwijkelijkse realiteit. Marokkaanse roots en Hollandse nuchterheid: denken door doen. Ik weet meer niet dan wel, en dat is heerlijk want elke dag leer ik iets nieuws. En dat is mijn drive: leren, ontdekken, groeien. Als stadsmarinier werk ik in Hillesluis, elke dag in de weer om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Heel direct in een wijkpost in de wijk. Met wijkpartners, bewoners en vele anderen. Mooi werk, elke dag anders, taai en complex maar bovenal vervullend.

Oprichter Sococo Coffee

Met SOCOCO gaan wij voor deze integrale fairchain gedachte; gelijkwaardigheid tussen alle partners in de keten. Van een eerlijke prijs voor de koffieboer en een directe handelsrelatie. Tot ongezien talent ondersteunen in het (her)ontdekken van hun talent en creativiteit door het bieden van werkleertrajecten binnen verschillende veilige werkomgevingen. Het wereldwijd delen van kennis, talent en creativiteit dragen bij aan een sociale en duurzame samenleving met een gezond winstoogmerk. Door net iets verder te gaan dan investeren en een goede prijs te bieden, kunnen we ook samen met onze partners innoveren en investeren.

Mede-directeur Stichting Creative Action Now

Na mijn studie werd ik via eerst onderzoeker en daarna stagebegeleider in het Praktijkonderwijs en VMBO te Rotterdam Zuid. Daarna ben ik bij Rotterdam Vakmanstad het MBO programma Vakwerf voor de duurzame ontwikkeling van jongeren binnen het MBO gaan ontwikkelen. Van 2016 – 2021 werkte ik vanuit Stichting DOK21 aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in het onderwijs. Vanaf 2018 ontwikkelde ik als projectleider een methodiek gericht op het intrinsiek motiveren van kwetsbare jongeren binnen het MBO. Tegenwoordig bouw ik vanuit Stichting Creative Action Now wijknetwerken in Rotterdam West. Jongeren in de wijk kunnen binnen deze netwerken zichzelf ontdekken en ontplooien.

Legal counsel bij IMP B.V. / Stichting Job Dura fonds

Na 12 jaar in het notariaat werkzaam te zijn geweest ben ik inmiddels ook alweer 12 jaar betrokken bij de investeringsmaatschappij en de stichtingen van de familie Dura van waaruit tal van maatschappelijke projecten worden ondersteund, meestal in Rotterdam. Het betreft zowel donaties als impact investeringen. We gaan daarbij altijd voor een duurzame relatie en betrokkenheid. Samen doen is zoveel leuker! Het samen doen is ook de reden van mijn toetreding tot de Rotterdam Impact Raad. Bij de Raad denk ik aan de sociaal maatschappelijke verbondenheid die er is met de regio Rotterdam, de ‘geen woorden maar daden’ insteek en de bereidheid tot het delen van kennis, kunde, ervaringen en netwerk. Ik kijk er naar uit om daar een bijdrage aan te mogen leveren. Verder ben ik bestuurslid bij een klein ander Rotterdams vermogensfonds met de naam STOER dat naast het Trustfonds van de Erasmus Universiteit ook een tiental culturele instellingen in de stad ondersteunt (middels donaties) en zes jaar bestuurslid geweest bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen.

Oprichter Rechtstreex en partner Place based

Ik wil vanuit de Rotterdam Impact Raad bijdragen aan Rotterdam door het bouwen van een transparante lokale voedselketen in Rotterdam. Een sociale voedselketen waarin we kunnen werken aan de verduurzaming van een gezonde landbouw, gezonde afzet en gezonde mens. Bij Place Based ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de bedrijfsverzamelgebouwen Keilewerf, Kroon en Hillevliet. Vraag Maarten voor een analytische blik, creatieve oplossingen, strategische processen en een uitgewerkte exploitatiebegroting.

Oprichter van IKBENWIJ, Platform Katendrecht en Pure-amusement

Ik wil vanuit de Rotterdam Impact Raad bijdragen aan Rotterdam door de sociaal ondernemers binnen de uitdagende wijken meer onder de aandacht te brengen. Daarbij behorende hulpvragen kenbaar te maken en oppakken. Met mijn stichtingen ben ik bijna dagelijks op de scholen en in de wijken in Rotterdam-zuid. Ik tref heel veel potentiële sociaal ondernemers alleen nog met net te weinig kennis. Om deze ondernemerslandschap een “boost” te geven in welke vorm dan ook, kan er altijd contact met mij worden opgenomen.

Oprichter en Directeur van de Buzinezzclub & de Werkclub

Ik wil vanuit de Rotterdam Impact Raad bijdragen aan Rotterdam door iedereen kansrijk te maken, zodat je geboorteplek en geboortedatum weinig uitmaken voor je kansen. Daar werk ik met veel plezier dag en nacht aan met de Buzinezzclub en Werkclub en door onze kennis en ervaring te delen met andere sociale ondernemers en initiatiefnemers.

BESTUURDER, ONDERNEMER, COMMISSIE LID CMMBO EN RAADSLID GEMEENTE ROTTERDAM

Joan Nunnely, afgestudeerd op het thema beleidskunde arbeidsmarkt. Ruim dertig jaar werkervaring, grotendeels als zelfstandig organisatieadviseur van bedrijven en overheid, houdt zij zich bezig met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, talent management, diversiteit en inclusie. Een netwerker pur sang. Daarnaast is ze lid van de RvT van de Stichting Game Changers die talentvolle grassroots- en street culture projecten actief ondersteunt, lid van de commissie macrodoelmatigheid mbo (cmmbo).

Toezichthouder, bestuurder

Mijn naam is Jannelieke Aalstein, geboren en getogen Rotterdamse, met een groot sociaal hart voor mijn stad en mede stadsgenoten én genoeg ideeën en energie om die liefde om te zetten in actie met impact. Ik heb lang voor de stad mogen werken, o.a. als Chef Kabinet voor burgemeester Aboutaleb en directeur van Rotterdam Partners. Tegenwoordig ben ik in de stad vooral actief als toezichthouder en vrijwilliger op allerlei plekken. Ik kijk er enorm naar uit om samen met de andere mensen in de Raad krachten, netwerk en kennis te bundelen.

Voorzitter vereniging Rotterdamse Fondsen

Ik wil vanuit de Rotterdam Impact Raad bijdragen aan Rotterdam door het versterken van de samenwerking en afstemming tussen de Rotterdamse fondsen, zodat maatschappelijke en culturele initiatieven tot bloei kunnen komen. Alles op het gebied van Rotterdamse (vermogens-)fondsen kunnen wij mee helpen.

Concerndirecteur stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

Ik wil vanuit de Rotterdam Impact Raad bijdragen aan Rotterdam door wegbereider te zijn binnen de grote Gemeente Rotterdam. Daar verbind ik maatschappelijke vraagstukken aan stedelijke ontwikkeling. Ik vind het belangrijk dat Rotterdam nu én in de toekomst een veerkrachtige en duurzame stad is voor mensen om prettig in te wonen, te werken en te verblijven. Ik werk graag samen met Rotterdammers, ondernemers, overheden en andere partners, in de stad, de haven, de regio en internationaal. Zo werken we samen aan de toekomst van de stad en de stad van de toekomst.

Ondernemer en oprichter Vaanholt consultancy BV

Het lijkt me mooi om vanuit de RIR bij te dragen met kennis en ervaring aan een mooier Rotterdam. Mooi in de meest brede zin van het woord. Door klankbord te zijn voor jonge (sociale) ondernemers maar ook door met de stichting Rotterdam Mooier Maken projecten voor een mooier Rotterdam (oa financieel) te omarmen en mede mogelijk te maken.

Communicatie directeur bij Unilever

Ik wil bijdragen aan Rotterdam door de concrete vraag aan het concrete aanbod te koppelen op een structurele, duurzame manier. Veel grote bedrijven en instanties hebben de wil en de middelen om in samenwerking met anderen echt concreet bij te dragen, maar het zicht op waar en hoe en met wie is er niet altijd voldoende.

Filiaalmanager supermarkt Jumbo

Ik wil bijdragen aan Rotterdam door bestaande systemen en denkwijzen ter discussie te stellen en op duurzame wijze ‘valkuilen’ wegnemen. Thema’s zijn (winkel)diefstal, armoede, lenen, voedsel, huisvesting, (voor)oordeelvrij personeelsbeleid.

Oprichter Keilewerf, de Kroon, Buurman en stichting Treehouse

Ik wil vanuit de RIR bijdragen aan de ontwikkeling van de stad Rotterdam. Door realisatie van broedplaatsen zoals de Kroon en de Keilewerf en betrokken bij Buurman – bouwmarkt en werkplaats voor restmaterialen waar ook stadshout wordt verwerkt. Verder wil ik bijdragen aan het creëren van betaalbare woonruimte. Dat is voor heel veel mensen nu onbereikbaar en daardoor vallen veel mensen tussen wal en schip.

Directeur Venture Café Rotterdam

Ik wil bijdragen aan Rotterdam door meer toevallige ontmoetingen te organiseren en samenwerkingen te stimuleren tussen sociale ondernemers, startups, scale-ups, corporates, investeerders en overheidsorganisaties. Iedereen met een goed idee, moet gelijke kansen en toegang krijgen tot de benodigde faciliteiten en netwerk om een bedrijf te kunnen starten en te laten groeien. Venture Café heeft een wereldwijd netwerk van ‘ innovators’ en zo proberen we connecties te leggen en je te navigeren in de wereld van ondernemerschap en innovatie.

Directeur Klant & Strategie bij Woonstad Rotterdam

Mijn motto is ‘Rotterdam een beetje mooier maken’, sociaal en fysiek. Ik houd van de stedelijke complexiteit van deze stad. Daar werk ik al zo’n 30 jaar met veel plezier aan. Dat doe ik bij Woonstad en vanuit een aantal bestuursfuncties van impactvolle Rotterdamse stichtingen. Sociaal ondernemers voegen maatschappelijke waarde toe aan de buurt en aan de stad. Daar wil ik met mijn expertise en mijn netwerk aan bijdragen.

General Manager CIC Rotterdam

Joyce Kornet is de general manager van CIC Rotterdam, waar ze leiding geeft aan CIC’s innovatiehub van ruim 250 bedrijven in het iconische Groot Handelsgebouw. Ze heeft uitgebreide ervaring binnen zowel het MKB als corporate organisaties. Als geboren en getogen Rotterdammer zet Joyce zich graag in om de sociale impact van ondernemers in onze stad te vergroten. Momenteel is Joyce ook bestuurslid van de Vereniging Rotterdam Central District, die de economische ontwikkeling van het district rond Rotterdam Centraal bevordert. Ze is ook lid van de Rotterdam Chapter van de American Chamber of Commerce in The Netherlands en jurylid van de jaarlijkse Ketelbinkieprijs.