• Sociale cohesie
  • Fair chain
  • Arbeidsparticipatie

Wat ze doen, doet ertoe

Wijktheater De Buurvrouw

Website

Beleef het bij de buurvrouw

Als kleine stichting zonder winstoogmerk proberen we de wijk een fijne waardevolle plek te maken. De opbrengsten van een lunch, een vergadering of leuke teambijeenkomst gebruiken we om sociale en culturele projecten te ontwikkelen of te ondersteunen. Zo houden we de ruimtes betaalbaar voor dansgroepen, het koor, de schilderclub en ander waardevol aanbod voor de bewoners. Ook initiatieven zoals diners voor fitte senioren, en onze Tuin van de Vergeten Groenten, initiëren we samen met vrijwilligers uit de wijk. Onze medewerkers komen uit het bijzonder onderwijs en als leerpraktijkcentrum bieden we onze buren perspectief op weg van uitkering naar werk. 

Hoe maken zij impact?

Alles wat ze doen, doet ertoe. We kopen lokaal in, werken samen met mensen voor wie werk niet vanzelfsprekend is en geven ruimte aan de wijk om mee te denken en mee te doen.

Hoe maak ik impact met mijn bedrijf als ik bij hen inkoop?

De opbrengsten van een lunch, een vergadering of leuke teambijeenkomst gebruiken we om sociale en culturele projecten te ontwikkelen of te ondersteunen.

Producten en/of diensten:

  • Events & vergaderlocaties  
  • Horeca
  • Organisatie/productie voor trainingen en teambijeenkomsten

Interesse in een van de producten of diensten van deze impact ondernemer?

Neem contact op

E-mailadres:   info@buurvrouwrotterdam.nl
Website:         www.buurvrouwrotterdam.nl