Doelgroepen

De groep met een afstand tot de arbeidsmarkt is erg divers en valt weer op te delen in verschillende subcategorieën. Het kan gaan over mensen met fysieke of mentale beperkingen, nieuwkomers, mensen met een strafblad, mensen die lastig aan het werk komen door hun leeftijd, etc. Hieronder staan de categorieën die vaak gehanteerd worden door wet-en regelgeving:

  • Doelgroep Banenafspraak

In 2013 sloot het kabinet een sociaal akkoord waarin bepaald werd dat er in 2026 125.000 banen bijgekomen moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. 100.000 banen moeten zich hiervan bevinden in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. Welke groepen allemaal precies onder de doelgroep banenafspraak vallen is te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/meer-banen-mensen-arbeidsbeperking/ 

  • Wajongers

Mensen met een wajong-uitkering hebben voor hun 18de of tijdens de studie een ziekte of handicap opgelopen. Hierdoor kunnen ze niet meer werken en hebben ze recht op een wajong-uitkering. Wajongers vallen onder de Banenafspraak. 

  •   Mensen met een uitkering door ziekte of een opgelopen beperking

Dit zijn mensen die tijdens hun werkzame leven niet kunnen werken doordat ze een ziekte of beperking hebben opgelopen. Hieronder vallen mensen met een WAO-uitkering, Ziektewetuitkering en WIA-uitkering.

  • WW-uitkering gerechtigden

Dit zijn mensen die onlangs werkloos zijn geworden en hierdoor een WW-uitkering ontvangen. 

  • Mensen een afstand tot de arbeidsmarkt

Dit zijn mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar geen ziekte of arbeidsbeperking hebben. Voor ouderen is het doorgaans lastig om een baan te vinden. Voor jonge schoolverlaters is het een uitdaging omdat ze geen diploma’s hebben. Mensen met een strafblad hebben worden vaak tegengewerkt door vooroordelen.