Hoe schrijf je een business plan met impact?

Het Impact Business Model Canvas (IBMC)

Het IMBC is een framework om effectief en overzichtelijk je bedrijfsplan uit te schrijven en je impact hierin mee te nemen. Hierin worden vijf hoofdgebieden besproken:

1. Doelgroep

Dit gaat over het profiel van jouw klanten. Hierbij is het belangrijk om vragen te beantwoorden zoals: In welke behoefte probeert de klant te voorzien door jouw product of dienst te gebruiken? Wanneer is deze behoefte vervult? Wat zijn verbeterpunten voor de klantervaring? 

2. Aanbod 

Dit gaat over de waarde propositie. Denk hierbij aan vragen als: Welk product/dienst bied ik aan? Hoe vervult dit behoeftes van klanten? Er is een ‘fit’ wanneer jouw product/dienst aansluit bij doelgroep ’s behoefte. 

3. Structuur

Onder de structuur vallen de middelen en mensen die je nodig hebt voor je bedrijf. Denk aan apparatuur, grondstoffen, financiële middelen, kantoorruimte, werknemers, maar ook immateriële zaken zoals kennis, patenten en vaardigheden. 

Hieronder vallen ook de kernactiviteiten voor renderend bedrijf. Denk aan activiteiten als klanten werven, klantrelaties onderhouden, verkoop, marketing, communicatie, IT beheer en inkoop. Bedenk wat je zelf doet en wat je uitbesteedt. 

4. Financiële Levensvatbaarheid

We spreken hier over inkomsten en uitgaven. Door berekende kosten, zie je ook bespaar mogelijkheden en schaalvoordelen en nadelen. Hiermee kan je verschillende scenario’s berekenen. Je inkomen is afhankelijk van de prijzen. Zorg dat deze redelijk maar winstgevend zijn. Ook hier kan je meerdere scenario’s uitrekenen.

5. Impact 

Bepaal wat je positieve en negatieve effecten zijn. Neem hierin directe en indirecte effecten mee. Biologisch eten produceren verbeterd de gezondheid van mensen, maar is het ook goed voor het milieu. Ondanks dat je goede bedoelingen hebt, zijn er negatieve effecten. Als je bijvoorbeeld jouw producten aflevert met een auto is dat slecht voor het milieu. Probeer die negatieve effecten in kaart te brengen en zoveel mogelijk te verkleinen. Wat het voorbeeld betreft kan je bijvoorbeeld de fiets gebruiken voor bestellingen. 

imbc