Ondersteuning voor werknemers

Als een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning nodig heeft, kan hier een jobcoach voor geregeld worden. Deze jobcoach neemt de persoonlijke begeleiding van de werknemers op zich. Er zijn verschillende manieren om met een jobcoach samen te werken. Zo kan een jobcoach extern ingehuurd worden bij een externe organisatie. Ook kan een jobcoach werkzaam zijn vanuit de gemeente.

Men spreekt van een interne jobcoach wanneer de werkgever een medewerker aanstelt als jobcoach. Deze jobcoach hoeft hier geen specifieke kwalificaties voor te hebben. Bij het aanstellen van zo’n jobcoach kan aanspraak worden gemaakt op subsidies van het UWV.