Personeel en wetgeving

Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben kunnen een loonkostenvoordeel krijgen. Dit loonkostenvoordeel geeft een compensatie in de loonkosten van maximaal 2000 euro voor maximaal drie jaar. Er zijn ook loonkostenvoordelen voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. 

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen een loonkostensubsidie aanvragen. Deze loonkostensubsidie is een compensatie voor het werk dat deze werknemer niet kan leveren en gebeurt op grond van de participatiewet. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie is voor onbepaalde tijd geldig. 

Werkgever kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen om de werkplek aan te passen naar de behoefte van een werknemer met een beperking. Dit kan gaan over zaken als trapliften, automatische deuren, aangepaste bureaustoelen, braille-regels en vergoedingen voor woon-werkverkeer.

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan een no-risk polis krijgen. Een no-risk polis zorgt ervoor dat de loonkosten van de werknemer door de UWV vergoed wordt mocht deze werknemer ziek worden. De no-riskpolis is voor onbepaalde tijd geldig. 

Werkgevers die een Wajonger aannemen, kunnen aanspraak maken op verschillende regelingen bij het UWV. Bij proefplaatsing betaalt het UWV bijvoorbeeld de eerste 2 maanden de uitkering door waardoor de werkgever geen salaris hoeft te betalen. Een ander voorbeeld is loondispensatie, waar werkgever toestemming krijgt om de Wajonger minder dan het wettelijke minimumloon uit te betalen. Het UWV vult het loon van de Wajonger dan aan met een uitkering.

Via deze tool kan een werkgever de financiƫle voordelen van een werknemer met een arbeidsbeperking bepalen: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv/

Het functioneren van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ook als goede indicatoren dienen voor impactmetingen. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de ontwikkeling of kwaliteit van leven van je werknemers.