Wat is sociaal ondernemen?

Hoewel we gevoelsmatig een behoorlijk goed idee hebben over wat sociaal ondernemen is, blijven er toch altijd vragen over de definitie. Allereerst zit er een groot verschil tussen het werkwoord ‘sociaal ondernemen’ en het zelfstandige naamwoord ‘sociale onderneming’. 

Ten aanzien van het zelfstandige naamwoord gaan we binnen Voor Goed uit van de definitie die de Europese Commissie hanteert voor ‘sociale onderneming’. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) gebruikt deze. In de definitie staat niets over de juridische vorm. In Nederland hebben sociale ondernemingen (nog) geen eigen rechtsvorm, maar wordt er wel op landelijk niveau gewerkt aan een eigen rechtsvorm: de BVM

Voor de volledigheid de Europese definitie ‘sociale onderneming’:

  • Onderneemt primair vanuit een maatschappelijke missie (impact first).
  • Realiseert impact als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert. 
  • Heeft een verdienmodel.
  • Ziet winst als middel, niet als doel.
  • Is transparant en fair naar iedereen.
  • Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. 
  • Baseert bestuur en beleid op evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen.

De definitie van het werkwoord ‘sociaal ondernemen’ is breder. Ieder bedrijf of organisatie kan sociaal ondernemen. De primaire missie kan dan op een ander vlak liggen, maar de organisatie maakt op meerdere momenten bewust keuzes ten gunste van de maatschappij. Kortom, met sociaal ondernemen bedoelen we dat een bedrijf of elke andere organisatie ook aandacht heeft voor de maatschappij op sociaal en/of ecologisch vlak. En ‘aandacht voor’ betekent in deze context dat er actief naar gehandeld wordt. Een bedrijf dat sociaal onderneemt weet wat de effecten van haar kernactiviteiten op de maatschappij en het milieu zijn en streeft naar het reduceren van negatieve effecten en vergroten van positieve effecten.

Meer informatie over hoe de SER tegen sociaal ondernemen aan kijkt vind je op: https://www.ser.nl/nl/actueel/toespraken/2015/sociale-ondernemingen 

Social Enterprise NL kan worden gezien als dé brancheorganisatie voor sociale ondernemingen. Ook op hun website tref je veel informatie aan over sociaal ondernemen: www.social-enterprise.nl