Noodfonds helpt sociaal ondernemers de coronatijd door

Wat doet Voor Goed?

Rotterdam is populair en floreert, maar is ook een stad met veel armoede en hardnekkige werkloosheid. Wij zijn ervan overtuigd dat meer sociaal ondernemerschap hier een antwoord op is. Daarom werken we aan projecten die het sociaal ondernemen in onze stad verder aanjagen.

Meer over Voor Goed

Gepubliceerd op 23 april 2021

Als Rotterdam volledig gerund zou worden door sociaal ondernemers, zag de stad er totaal anders uit. Socialer, duurzamer en toegankelijk voor iedereen. 

Sociaal ondernemers hebben een duidelijk doel voor ogen. Ondernemen biedt voor hun de weg om een positief verschil te maken. Voor de ene ondernemer betekent dat het creëren van werk voor mensen met een verstandelijke beperking en voor de ander betekent dit ruimte bieden voor nieuwe Rotterdammers met een migratieachtergrond. Al deze ondernemers hebben hetzelfde gemeen, namelijk positieve impact maken. De Rotterdam Impact Coalitie (RIC), streeft naar meer sociaal ondernemerschap in Rotterdam en heeft hier onlangs een concrete bijdrage aan geleverd.

De Rotterdam Impact Coalitie is een samenwerkingsverband waarin Voor Goed Agency, Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR), THRIVE institute en gemeente Rotterdam de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk de transitie naar een betekenisvoller ondernemersklimaat in Rotterdam te realiseren. De RIC maakt zich zorgen over het effect van de coronacrisis op de positieve ontwikkeling van het sociaal ondernemerschap in de stad en heeft daarom gepleit voor financiële steun vanuit de gemeente voor sociaal ondernemers. Met succes!

Binnen de 15 miljoen euro coronasteun die er vanuit de gemeente is uitgetrokken voor grote Rotterdamse iconen en onder andere Sport en cultuur, is er ook een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor sociaal ondernemers in nood door corona. In december 2020 is dit aan diverse Rotterdamse ondernemers uitgekeerd, in de vorm van een subsidie of een opdracht. Voorwaarde hierbij was dat de ondernemer vóór de coronacrisis potentieel winstgevend was en dus niet afhankelijk van subsidies. Het doel was helder: het bedrijf overeind houden.

Talentfabriek 010 is een van de sociale ondernemers die een opdracht hebben gekregen vanuit het ‘noodfonds’. De vrouwen die werkzaam zijn bij de fabrikant hebben de mogelijkheid gekregen om door te werken in het naaiatelier door de opdracht. De opdracht bood een fulltime baan voor vier personen over een periode van acht weken, waarin het gros van de andere opdrachten uit vielen. In deze periode werden er 2000 kwalitatieve mondkapjes gemaakt van gerecyclede materialen, die zijn uitgedeeld onder Rotterdamse minima. Het mes snijdt zo aan meerdere kanten. 

Een ander voorbeeld is de opdracht die is geboden aan Fröbel Rotterdam. Saskia Warnaar (eigenaresse van Fröbel) ging een samenwerking aan met Nico van Splunter van Yess in Delfshaven. Nico deelde op tien achtereenvolgende woensdagen telkens honderd lunchpakketjes uit aan Rotterdammers in zijn wijk die leven onder de armoedegrens en in eenzaamheid. Samen met zijn team bracht hij de pakketjes persoonlijk langs, met heel veel blije gezichten en dankbare berichtjes als gevolg. 

De maatschappelijke ‘winst’ die met het noodfonds voor sociaal ondernemers is behaald is groot, ook richting de toekomst. Sociaal ondernemers zijn blijven (be)staan, kwetsbare mensen konden doorwerken en Rotterdammers die een steuntje kunnen gebruiken hebben iets extra’s ontvangen. Een betere investering dan deze, had de gemeente niet kunnen maken. Het heeft zich dubbel en dwars terugverdiend.

Andere opdrachten:

  • De bakkerswerkplaats bakte 5000 broden voor de voedselbank
  • Rotterdam kookt organiseert aanschuifmaaltijden voor eenzame ouderen 
  • Hotspot Hutspot bezorgde +-1300 maaltijden aan Rotterdamse minima
  • Afrikaanderwijk werk coöperatie stelde een wijknetwerker aan, die ondernemers uit de wijk hielp bij de aanvraag van overheidssteun.
  • Tafelvanzeven bereidde 2 gangen lunches voor Rotterdamse minima uit Delfshaven, en hield zo de eigen leerlingen aan het werk. 

Kijk ook wat je kan doen op de ‘Goed Inkopen‘ pagina! 

Foto door Iris van den Broek