Prestatie contract – The young digitals

Wat doet Voor Goed?

Rotterdam is populair en floreert, maar is ook een stad met veel armoede en hardnekkige werkloosheid. Wij zijn ervan overtuigd dat meer sociaal ondernemerschap hier een antwoord op is. Daarom werken we aan projecten die het sociaal ondernemen in onze stad verder aanjagen.

Meer over Voor Goed

Gepubliceerd op 11 januari 2022

Een beloning voor sociale impact, dat zou toch normaal moeten zijn? Voor Goed en SIFR zijn een pilot gestart rondom het prestatiecontract. In dit artikel gaan we in gesprek met Marc Pieterse van The Young Digitals. Zij zijn één van de zeven ondernemingen die als eerste het prestatiecontract hebben ondertekend! 

Hi Marc! Vertel, wat voor een soort onderneming is The Young Digitals en met welke doelgroep werken jullie? 

The Young Digitals is een sociale onderneming die jonge mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpt én tegelijk bedrijven ondersteunt in hun online marketing. Het is onze missie om deze jongeren te trainen, waardevolle werkervaring te geven en te begeleiden naar een baan als online marketeer: een baan met toekomstperspectief. Op het moment is hier enorm veel behoefte naar vanuit allerlei verschillende organisaties en bedrijven. Tegelijkertijd zie je – en niet alleen in Rotterdam – dat er steeds meer jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt zijn. Er is veel problematiek rondom jeugdzorg, steeds meer jongeren hebben schulden en – mede door de coronacrisis – neemt het aantal jongeren met psychische problemen toe. Terwijl juist in deze doelgroep heel veel talent aanwezig is. Jongeren groeien op in een digitale wereld en ademen sociale media, zij weten exact hoe de digitale wereld werkt. Met de juiste training en begeleiding kunnen we hier professionals te maken! 

The Young Digitals training 1-JPG

Trainingslokaal op de Hillevliet

Hoe ziet het leertraject eruit? En bij wie komen de jongeren vervolgens aan het werk?

Stap 1 is een training van 10 weken bij ons in Hillevliet, in Rotterdam Zuid. In deze training leren ze de basis van online marketing, bezoeken ze wekelijks een ander Rotterdams bedrijf waar ze een concrete opdracht voor maken. Aan het einde van de training krijgen de jongeren een certificaat van The Young Digitals en kennen ze de basis van het vak. Bij stap 2 krijgen ze via ons een baan aangeboden als Junior Digital Marketeer, om ingezet te worden voor bedrijven en organisaties zoals Unilever, Unicef, Vodafone, Ziggo, de gemeentes Rotterdam en Den haag, en omliggende hogescholen. Bij stap 3 worden ze gedetacheerd naar andere bedrijven, en kunnen daar vervolgens blijven werken of groeien door naar een andere organisatie. Het gehele proces duurt gemiddeld ongeveer 1,5 jaar. In de wereld van online marketing stellen bedrijven vaak 3 eisen: opleiding, werkervaring en motivatie. Die eerste 2 vullen we in met de training en een baan, en voor de motivatie heeft The Young Digitals ook coaches in dienst die de jongeren in welzijn begeleiden. Zo hebben we bijvoorbeeld gezamenlijke sessies over hoe je jezelf en elkaar motiveert, maar ook individuele gesprekken op maat. Voor de één is deze uitdaging groter dan voor de ander, maar een basis van welzijn is voor iedereen een vereiste om zich verder te kunnen ontwikkelen! 

En, hoe bekostigen jullie het opleidingstraject en deze begeleiding? 

Wij hebben bij The Young Digitals twee verdienstromen. Natuurlijk krijgen wij subsidies van de overheid en fondsen. Maar, verreweg het grootste gedeelte komt gewoon van onze klanten die daarmee ook hun bijdrage leveren aan het welzijn van deze jongeren. En dat is nodig. Want onze doelgroep heeft echt veel extra begeleiding nodig. Wij hebben een eigen vaste medewerker die fulltime bezig is met coaching en dit gaan we verder uitbreiden. We werken ook goed samen met mensen van jeugdzorg en andere instanties vanuit de gemeente, die de jongeren ondersteunen in bijvoorbeeld geldzorgen, huisvesting of psychische problemen. 

Wat is voor jullie de meerwaarde van het prestatiecontract? 

Alle afspraken die in het prestatiecontract staan komen erop neer dat als we mensen duurzaam aan het werk krijgen en uit een (langdurige) uitkering halen, er een financiële beloning wordt vrijgemaakt.  Dat is fantastisch, want wij nemen ook niet zomaar mensen op in ons programma. Het moet echt gaan om iemand met afstand tot de arbeidsmarkt met een duidelijke hulpvraag. Wij zien ze in ons programma langzamerhand opbloeien, leren, sterker worden, structuur en zelfvertrouwen krijgen. Het zijn echte doorzetters die op echt serieuze posities terecht komen en goed werk leveren, vaak zonder enige voorgaande opleiding. Daar zijn we echt trots op! 

De prestatiebijdrage voelt voornamelijk als een stuk waardering en erkenning voor ons harde werk! Het geeft ons meer bekendheid en een financieel duwtje in de rug, maar de kosten voor begeleiding van de jongeren gaan nog verder. We hopen dat dit de samenwerking met de gemeente en de verschillende jongereninstanties gaat versterken, want daar liggen nog enorme kansen!

Demoday (2)

Demoday aan het einde van het trainingstraject

Herkennen jullie je in de ambitie van SIFR dat we met elkaar en de gemeente toe moeten naar het breed uitbetalen op impact en dat dit een eerste stap is in die richting?

Ja, zeker! Zo krijgen we alle neuzen dezelfde kant op!  We maken deel uit van een beweging in Rotterdam. Er hangt hier in de stad een enorme ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit, ook bij de gemeente. Dit is hopelijk het begin van verdere samenwerking om te kijken waar we wat voor elkaar kunnen betekenen. Het prestatiecontract is de eerste aanzet tot het betalen voor impact op grote schaal! 

Naast The Young Digitals zijn er nog 6 andere ondernemingen betrokken bij de pilot. Ben jij een sociale onderneming en wil je meer weten over het prestatiecontract? Bekijk dan het introductie artikel over het prestatiecontract of neem contact op via info@voorgoedagency.nl!