Prestatie contract werk

Wat doet Voor Goed?

Rotterdam is populair en floreert, maar is ook een stad met veel armoede en hardnekkige werkloosheid. Wij zijn ervan overtuigd dat meer sociaal ondernemerschap hier een antwoord op is. Daarom werken we aan projecten die het sociaal ondernemen in onze stad verder aanjagen.

Meer over Voor Goed

Gepubliceerd op 30 november 2021

Niet financieren op inspanning, maar op impact! Prestatievergoeding voor wie Rotterdam écht verder helpt! 

Werkloosheid is een van de grote uitdagingen in onze stad. De gemeente Rotterdam kan dat niet alleen oplossen. In Rotterdam is sociaal ondernemerschap sterk in ontwikkeling en gaat de komende jaren een cruciale rol spelen in het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Namens de Rotterdam Impact Coalitie, een samenwerkingsband om de stad socialer én duurzamer te maken, willen SIFR en Voor Goed samen met de gemeente een innoverend systeem ontwikkelen waarin sociale ondernemers worden beloond voor de impact die zij realiseren! 

Sociaal ondernemers hebben vaak een lastig businessmodel. Hun product of dienstverlening concurreert op de markt, maar ook hebben ze een doelgroep in dienst die meer aandacht nodig heeft. Hier komen extra kosten bij kijken voor de ondernemer. Maar, de kracht van vele Rotterdamse sociale ondernemers en initiatiefnemers is dat zij een uiterst sterk netwerk hebben in hun wijk en binnen hun doelgroep. Daarnaast is de impact die zij maken veelvuldig en van uiterst belang voor onze stad: niet alleen de arbeidsparticipatie gaat omhoog, ook wordt er zelfvertrouwen, eigenwaarde en stabiliteit gecreëerd waardoor participeren op alle andere vlakken van de maatschappij ook mogelijk wordt. 

Een prestatiebijdrage, op basis van resultaat in plaats van inspanning, zou het gat van vele sociale ondernemers kunnen dichten wat hen momenteel weerhoudt van verdere groei en succes. Deze prestatievergoeding van de gemeente Rotterdam is dus voor hen die impact maken en Rotterdam écht verder helpen! Voor Goed en SIFR leiden de pilot rondom het prestatiecontract. Zo werken we samen met gemeente Rotterdam naar een nieuw systeem waarin sociaal ondernemerschap door de gemeente gestimuleerd én gecompenseerd wordt.

Ben je geïnteresseerd in wat het prestatiecontract voor jou kan betekenen?  Doorloop het onderstaande stappenplan:

Komt jouw organisatie in aanmerking voor het prestatiecontract? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Voor Goed.