Voor Goed reageert: Troonrede 2022

Wat doet Voor Goed?

Rotterdam is populair en floreert, maar is ook een stad met veel armoede en hardnekkige werkloosheid. Wij zijn ervan overtuigd dat meer sociaal ondernemerschap hier een antwoord op is. Daarom werken we aan projecten die het sociaal ondernemen in onze stad verder aanjagen.

Meer over Voor Goed

Gepubliceerd op 29 september 2022

“Maar het zal anders zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven.”

Deze zinnen sprak de Koning uit op Prinsjesdag. Een belangrijke boodschap omdat het een publieke erkenning is dat er een systeemverandering gaande is. Een boodschap niet voor publiek gewin, maar vanuit oprechte betrokkenheid bij de toekomst van ons land. We leven momenteel op een manier die ons duidelijk maakt dat het een houdbaarheidsdatum heeft. Denk hierbij aan de opwarming van de aarde, het tekort aan brandstoffen, maar ook polarisatie in de samenleving en de groeiende kloof tussen rijk en arm.

We kunnen niet aan deze houdbaarheidsdatum ontkomen door deze te ontkennen, wel door deze te erkennen. Door in te zien dat we ons gedrag moeten veranderen, als individu, maar zeker ook als samenleving. We hebben hierin allemaal een verantwoordelijkheid en een rol; ook bedrijven en overheid moeten meedoen. Door onze afvalstoffen te hergebruiken, door meer groen te planten, te zorgen voor voldoende behoud van de biodiversiteit en door meer inspanning te leveren voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving zodat ook zij – naar vermogen – kunnen participeren in de maatschappij.

Maar ons gedrag veranderen is lastig. Ontkennen of weerstand tonen is ogenschijnlijk vaak makkelijker. Zo merkte ik dat de dag na de Troonrede meer over het bedrag van 50 miljoen voor het Koningshuis werd gesproken dan over de houdbaarheidsdatum van onze samenleving. Niet dat die 50 miljoen er niet toe doet en er zijn vast ook andere dingen te bedenken waar deze miljoenen aan uitgegeven kunnen worden, maar laten we de dialoog vooral richten op de zaken die er écht toe doen. De houdbaarheidsdatum van onze samenleving bijvoorbeeld.

Het is tijd voor verandering. Tijd voor een transitie naar ‘de nieuwe betekenis economie’. Er worden hoopvolle initiatieven in werking gezet, maar we zijn er nog lang niet. Het is van belang dat we de boodschap zoals de Koning deze benoemde blijven uitspreken, mouwen opstropen en er naar gaan handelen.

Binnen deze transitie speelt Voor Goed ook een rol, door impact ondernemers te steunen die mensen met onbenut arbeidspotentieel aannemen. Denk hierbij aan mensen met fysieke of mentale beperkingen, die in hechtenis hebben gezeten, op het autistisch spectrum zitten of mensen die nieuw zijn in dit land. Om deze mensen te kunnen helpen moeten we onze manier van kijken naar de wereld veranderen. De manier hoe we kijken naar personeel en winst maken. De manier waarop we kijken naar waarde.